Diğer Hizmetler

Raporlama

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlaması
 • Sürdürülebilirlik Raporlaması
 • Finansal Olmayan Raporlama
 • Entegre Raporlama
 • İhtiyaç Analizi 

Eğitim ve Çalıştaylar

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir? 
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi 
 • Sürdürülebilirlik Eğitimi
 • İşyerinde İnsan Hakları Eğitimi
 • Döngüsel Ekonomi Nedir? 
 • Şikayet Değerlendirme Yönetimi
 • Kurum Değerleri Geliştirme 
 • Gönüllülük Çalıştayı 
 • Paydaş Diyaloğu Çalıştayı 
 • Sosyal Proje Geliştirme ve Yönetme Eğitimi 

Sürdürülebilirlik

 • Paydaş Katılımı ve Paydaş Kurulu 
 • Çevresel ve Sosyal Etki Analizi
 • İzleme Değerlendirme
 • Yaratıcı İş Modelleri Geliştirmek
 • İş Süreçlerinin Yeniden Konumlandırılması
 • Sürdürülebilir Operasyonel Süreçler Tasarlamak
 • Kaynak Verimliliği Planlaması
 • Geçim Kaynakları Planlaması 
Menü