Eğitimin Amacı

Salgınlar gibi toplumsal belirsizliğin yoğun olduğu dönemlerde kurumsal kararların tarafsız ve kapsayıcı analizine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu eğitimde sosyoloji bilim dalının yaklaşımları ve metodları aracılığı ile kararların arka planlarının nasıl sistematik bir şekilde inceleneceği, analiz edileceği ve yorumlanacağı ele alınacaktır. Yönetici ve/veya çalışana kararının varsayım ve riskler temelinde nasıl hayata geçireceği, kararın etkisinin nasıl ölçülebileceği örnek eylem planları ile açıklanacaktır. Eğitim sonunda katılımcıların olayları ve durumları yöntemsel açıdan ele alabilmesi ve farklı bir bakış açısı kazanması hedeflenmiştir.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Belirsizlik dönemlerinde işlerini en iyi şekilde yönetmek ve yürütmek isteyenler, objektif ve kapsayıcı analiz yapmaya ilgi duyanlar, doğrulanmış bilgiyi elde etmek ve yorumlamak isteyenler, kurumsal hayatta karar alma sürecinde emin adımları atmak isteyenler, kendilerini geliştirmek ve farklı bakış açıları kazanmak isteyenler ve başta sosyoloji ve sosyal bilimlere ilgi duyan herkes katılabilir.

Eğitim Programı

 1. Tarafsız, Kapsayıcı ve Analitik Karar Verme Süreci ve Analizi
 • Dünyayı ve olayları yorumlama biçimleri
 • Değerlendirmenin üç boyutu: mikro, orta ve makro düzey
 • Karar analizinde nitel ve nicel yöntemleri
 • Etik unsurlar
 1. Kararların hayata geçirilmesi
 • Bulguların değerlendirilmesi ve yorumlanması
 • Karar analizinin eylem planlarına dönüştürülmesi
 • Örnek eylem planları
 1. Karar Verme İle İlgili Teorik Arka Plan ve Kararların Etkileri
 • Örgütlenme ve liderliğe dair teorik görüşler
 • Süreç ve sonuç değerlendirmede etki analizinin kullanılması
 • Dönüşümü izleme ve değerlendirme

 Eğitim Süresi

Eğitimler online ortamda üç gün ve her gün 1.5 saat olarak planlanmıştır.

Eğitim Bedeli

450 TL + KDV olarak belirlenmiştir.

Eğitim Tarihi

 • 16 Haziran Salı- 18 Haziran Perşembe 20:00-21:30
 • 20 Haziran Cumartesi 11:00-12:30

Eğitmen

Dr. Senem Elçin Berber lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden almıştır. Kalkınma, yoksulluk, toplumsal cinsiyet konularında ulusal ve uluslararası yayınları ve sunumları bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler bünyesinde başladığı iş hayatında elçilik, devlet kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve UNDP, UNFPA, UNHCR, FAO gibi uluslararası kuruluşlarda devam etmiş ve çeşitli proje ve geniş ölçekli kalkınma programlarında uzman ve yönetici olarak görev almıştır. Sosyal sorumluluk alanında ulusal ve uluslararası düzeyde dört ödüle sahiptir. Şu anda Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nda uzman olarak görev yapmaktadır.

Kayıt İçin Tıklayınız.
Menü