Danışmanlık Hizmetleri

Çevresel ve Sosyal Uyum Yönetimi:  

IFC Performans Standardları ve EBRD Performans Gereklilikleri ile uyumlu olarak gerçekleştirilen çevresel ve sosyal faaliyetleriniz, uygulama ve raporlamalarınızla uluslararası finans kuruluşlarından kredi alabilir, yatırımlarınızı hem değerlerinizle bütünleştirerek hem de kolay ve uygulanabilir mali olanaklarla gerçekleştirerek kurumsal sürdürülebilirliğinize katkı sağlayabiliriz.  Bunun için uluslararası bankalar/finans kuruluşları tarafından talep edilecek her türlü raporlama ve uygulama ile yanınızdayız.

Danışmanlık Hizmetleri olarak;

 • IFC PS ve EBRD PR gereklilikleri doğrultusunda çevre, sosyal, insan kaynakları ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim planlarının hazırlanması,
 • Performans Standardlarına ilişkin kurumsal bazda çalışan eğitimlerinin verilmesi,
 • Yurt dışı kaynaklı hazırlanan yönetim planlarının , proje olanakları ve uygulanabilirliğine dair incelenmesi ve revizyon önerilerinin sunulması,
 • Banka ile görüşmelerde bulunulması ve bu doğrultuda gerekli danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,
 • Hazırlanan yönetim planları doğrultusunda çevresel ve sosyal yönetim kapsamında sahada uygulamaların gerçekleştirilmesi ve uygulama danışmanlık hizmetleri,
 • Banka tarafından onaylanan yönetim planlarının “disclosure” sürecinde duyurulması, paydaş toplantılarının organize edilmesi, ilgili resmî kurumlar ve STK’ların davet edilmesi ve Banka önünde gerekli çalışmaların yapılması,
 • Kredi alımı sonrası Banka denetimi öncesi hazırlıklar ve esnasında danışmanlık desteği sunulması,
 • IFC PS kapsamında temel ve ileri seviye eğitimlerin saha personeline verilmesi, saha personelinin denetime hazırlanması,
 • Sosyal yönetim kapsamında paydaşlar için hazırlanacak duyuru, katalog, broşürlerin hazırlanması ve sunulması,
 • Mevzuat kapsamında yürütülen izin süreçlerinde danışmanlık hizmetleri, proje yönetimi çerçevesinde belirlenen gerçekleşme yüzdeleri ile uyumlu olarak izin prosedürlerinin yürütülmesi,
 • Projelerde şikayet mekanizmalarının kurulması, uygulanması söz konusu mekanizmaya ilişkin gerekli eğitimlerin ekibe verilmesi,
 • Geçim yolu yapılandırma planı kapsamında paydaşların ekonomik gelişim kaynaklarını çeşitlendirebileceği projelerin hazırlanması, sunulması, uygulama desteği,
 • Yeniden yerleşim planı kapsamında paydaşların uygun kriterler önderliğinde uygulamalar konusunda bilgilendirilmesi ve danışmanlık hizmetleri,
 • Uluslararası performans standardları kapsamında çevresel sorumlulukların ilgili yönetim planları dahilinde yerine getirilebilmesi için gerekli danışmanlık hizmetlerinin sunulması, çevre gözlem raporlarının hazırlanması ve sahanın denetime hazır hale getirilmesi konularında danışmanlık,
 • Uluslararası performans standardları kapsamında insan kaynakları uygulamalarının Bankanın talep ettiği çerçevede gerçekleştirilmesinin sağlanması için danışmanlık hizmetleri.
Menü